อุปกรณ์ทางการเกษตร

GC นำเสนอโซลูชั่นพิเศษสำหรับธุรกิจการเกษตร เช่น ฟิลม์พลาสติก ตาข่ายพลาสติก และท่อพลาสติกเพื่อการเกษตร ที่จะช่วยเกษตรกรผลิตได้ปริมาณมากขึ้นขณะเดียวกันส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นต่อไป

construction_detail

AGRICULTURAL NET

Mono-filament or yarn applications for rope, agricultural net, tarpaulin, woven sack. Easy to install with high strength and high UV resistance.

GRADE : InnoPlus HD5000S

Good balance of processability, high production rates, excellent tenacity and good appearance.

For more information Click Here

GRADE : InnoPlus HD5050S

This resin has narrow molecular weight distribution. It offers excellent processability with enhancing stretchability and excellent tenacity which advantage for high speed machine.

For more information Click Here

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน