อุปกรณ์ทางการเกษตร

GC นำเสนอโซลูชั่นพิเศษสำหรับธุรกิจการเกษตร เช่น ฟิลม์พลาสติก ตาข่ายพลาสติก และท่อพลาสติกเพื่อการเกษตร ที่จะช่วยเกษตรกรผลิตได้ปริมาณมากขึ้นขณะเดียวกันส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นต่อไป

construction_detail

GREENHOUSE FILM

  • - High mechanical properties to withstand maximum stress during installation.
  • - Create an internal environment favorable to plant growth regardless of the external environment and to extend the growing season as well as the quality and crop yield.

GRADE : InnoPlus LL7905A, LL7910A

Easy processing mLLDPE grade with high tensile, impact strength and puncture properties.

For more information Click Here

For more information Click Here

GRADE : InnoPlus LL7810A, LL7810D

High performance mLLDPE grade with excellent machanical properties, applicable for downgauging film.

For more information Click Here

For more information Click Here

GRADE : InnoPlus LD2420D

Easy processability, good balance of mechanical and optical properties.

For more information Click Here

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน