อุปกรณ์ทางการเกษตร

GC นำเสนอโซลูชั่นพิเศษสำหรับธุรกิจการเกษตร เช่น ฟิลม์พลาสติก ตาข่ายพลาสติก และท่อพลาสติกเพื่อการเกษตร ที่จะช่วยเกษตรกรผลิตได้ปริมาณมากขึ้นขณะเดียวกันส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นต่อไป

construction_detail

MULCH FILM

Control soil temperature, minimize weed growth, water retention prevent moisture loss, and improve crop yield with high tensile strength and elongation.

GRADE : InnoPlus LL7810A, LL7810D

mLLDPE with hexene comonomer have high performance grade with excellent tensile and dart impact strength properties with downgauging film.

For more information Click Here

For more information Click Here

GRADE : InnoPlus LL7410A

LLDPE with butene comonomer have high tensile, elongation, good toughness and outstanding puncture resistance.

For more information Click Here

GRADE : InnoPlus LD2420D, LD2420H, LD2420K

Easy processability, good balance of mechanical and optical properties, low gel level.

For more information Click Here

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน