เคมีภัณฑ์

Ammonium sulfate : AMS

Ammonium Sulfate (AMS) is a by product of MethylMethacrylate (MMA) process.

- Ammonium sulfate is a light brown crystals odorless solid. Sinks and dissolves in water
- Chemical formula is 20% of nitrogen and 24% of sulfate
- Ammonium sulfate is a single Nitrogen molecular which has become increasingly recognized as an essential nutrient for leaves plant growth.

For more information Click Here

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน