เคมีภัณฑ์

BENZENE

Benzene is a raw material for intermediate petrochemical plants to make other chemicals including Styrene monomer (55%), Cumene (22%), and Cyclohexane (10%), which are used in the downstream petrochemical industry.

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน