เคมีภัณฑ์

PARAXYLENE

Paraxylene is used in intermediate petrochemical plant as a raw material for PTA (Purified Terephthalic Acid). Currently, 65% of PTA is used to produce Polyester Fiber or Synthetic Fiber, which is used as a raw material for apparels such as clothing and fabric bag. Another 30% is used to produce PET (Polyethylene Terephthalate) bottle, which is commonly used to contain water and soft drink. The last 5% of PTA is used in the production of various plastic products such as film, food container and etc.

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน