เคมีภัณฑ์

CYCLOHEXANE

Cyclohexane is used to make Caprolactum which is a raw material for Nylon 6, which found is synthetic fibers (sportswear, tent fabric and etc.) and plastic resin, etc. And is used to make Adipic which is a raw material for Nylon6,6 to produce engineering plastics, special intermediates for Polyurethane in Automotive and Electronics and Electrical industries.

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน