เคมีภัณฑ์

TOLUENE

Toluene usually undergoes different processes to make Benzene and Mixed Xylene. It can also be combined with Gasoline to boost the octane value, and can be used as a solvent for coating substances, insecticides, paint, and adhesive, etc.

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน