เคมีภัณฑ์

MIXED-XYLENE

Mixed Xylene is a starting material for petrochemical plants in the manufacture of Paraxylene. It can also be used to boost the value in gasoline, as well as a solvent for coating substances, insecticides, paint, adhesive and etc.

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน