ยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลายสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ของบริษัทฯ ตอบสนองความต้องการของการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากมีน้ำหนักเบา เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย และมีคุณภาพ

SAILING BOAT

Sailing boat for racing. Constructed using 3 layers of Polyethylene. The outer layer is made from super-linear grade (M-601) with stiff, hard, and scratch resistance properties. The second layer is Polyethylene foam (M-56) that gives the overall but great rigidity and keeps it light in weight and finally the inside layer is made of a thin skin of Medium Density Polyethylene (N-307) that helps complete the overall structure.

GRADE : PlastMate M-601, PlastMate M-56, PlastMate M-307

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน