การก่อสร้าง

จากแทงก์น้ำจนถึงสายไฟและสายเคเบิล และด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเหมาะสำหรับการก่อสร้างและการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ทำให้ GC มีส่วนช่วยในการสร้างอนาคตที่ดีของคุณ

WIRE AND CABLE

The material has excellent in extrudability. Excellent weathering and UV resistance property together with a well dispersion of high quality carbon black for cable jacketing.

GRADE : PlastMate MD00801WBK

Black medium density Polyethylene compound with excellent weathering and UV resistance. It is designed according to IEC 60840 ST7 and 60502, Type ST7 by well dispersed of high quality carbon black for cable jacketing.

GRADE PlastMate HD6000WB

Black bimodal HDPE compound with excellent weathering and UV resistance. This grade is designed according to IEC60840 by well-dispersed of high quality carbon black for fiber optic and power cable jacketing.

Download TDS Click Here File

Download TDS Click Here File

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน