การก่อสร้าง

จากแทงก์น้ำจนถึงสายไฟและสายเคเบิล และด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเหมาะสำหรับการก่อสร้างและการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ทำให้ GC มีส่วนช่วยในการสร้างอนาคตที่ดีของคุณ

WATER TANK

Water is life. Water storage tanks made using GC’s resins ensure toughness and with stand UV rays for many years. GC also works with partners to provide water storage tanks to charities and donating them every year to those who need them.

GRADE : InnoPlus Rotomolding

Linear Low Density Polyethylene for rotational molding applications is UV-stabilized rotational molding resin with high stiffness and an excellent balance of processability and environmental stress craking resistance.

Can be used to produce variety applications such as general molding, toys & playground equipments, storage containers, medium to large water tanks and chemical tanks.

For more information Click Here

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน