การก่อสร้าง

จากแทงก์น้ำจนถึงสายไฟและสายเคเบิล และด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเหมาะสำหรับการก่อสร้างและการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ทำให้ GC มีส่วนช่วยในการสร้างอนาคตที่ดีของคุณ

TOY AND PLAYGROUND

Outdoor toy and playground which is high quality products with anti-UV, anti-static, environmental protection and color is not easy to fade.

GRADE : InnoPlus LL9630U2 / LL9630U2P

This grade is C6 co-polymer LLDPE base and UV20 resistance level pelletized rotational molding resin and powder with high stiffness and an excellent balance of processability and ESCR.

For more information Click Here

For more information Click Here

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน