เคมีภัณฑ์

DIETHYLENE GLYCOL (DEG)

DEG is most commonly used as the chemical Intermediate for the production of unsaturated Polyester resins, Polyester Polyol, Thermoplastic Polyurethanes, emulsifiers and Morpholine. Moreover, DEG is used in applications which require hygroscopicity, lubricants, and low volatility such as plasticizer, solvent in printing ink, textile lubricant, humectants and dehydrating agents.

For more information Click Here

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน