เคมีภัณฑ์

TRIETHYLENE GLYCOL (TEG)

TEG is most commonly used for natural gas dehydration to strip the water out of the gas. TEG is wildly used in applications which require higher boiling point, higher molecular weight with low volatility such as plasticizer, unsaturated polyester resin, emulsifiers, lubricants, heat transfer fluids and solvent for equipment cleaning, printing ink.

For more information Click Here

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน