เคมีภัณฑ์

MONOETHANOLAMINE (MEA)

MEA is used for a chemical intermediate in the manufacture of detergents, personal care products, surfactants, pharmaceuticals, gas treating as a gas-scrubbing agent for the absorption and removal of H2S and CO2 from refinery and natural gas streams.

For more information Click Here

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน