เคมีภัณฑ์

DIETHANOLAMINE (DEA)

DEA is used for a chemical intermediate in the manufacture of detergents, personal care products, surfactants, agricultural chemicals (herbicides), gas treating as a gas scrubber in refinery and corrosion inhibitors.

Herbicides that are widely used in agriculture and gardening by spraying and absorbing through the leaves, injection method into the trunk or drop at the plant’s top

For more information Click Here

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน