เคมีภัณฑ์

TRIETHANOLAMINE (TEA)

TEA is used as a component of cement grinding aid formulation to improve the efficiency of high-quality cement grinding operations while reducing energy consumption and reducing production time, thus reducing production costs. Also has the ability to accelerate formation for concrete (accelerating admixture). This reduces the time needed to set up and increase the strength of concrete.

Cement grinding aid use to improve the efficiency of high-quality cement grinding operations while reducing energy consumption and reducing production time, thus reducing production costs.

For more information Click Here

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน