เคมีภัณฑ์

METHYL ESTER

Methyl Ester is defined as Mono-Alkyl Esters of long chain Fatty Acids derived from vegetable oils which conform to specifications prescribed by the Department of Energy Business, the Ministry of Energy. Methyl Ester is made through a chemical process called trans-esterification which converts oils and fats of natural origin into Methyl Esters.

Methyl Ester, which is commonly known as pure biodiesel fuel or "B100", is a clean burning renewable fuel made from natural plant oil such as palm oil, rapeseed oil, soy bean oil, etc. Methyl Ester is intended to be used as a replacement for petroleum diesel or it can de blended with petroleum diesel fuel in any proportion, so called, "Biodiesel" and generally regarded as being more environmentally friendly.

The advantages of Methy Ester are as follows:
- Clean energy from Thai palm oil
- Low Sulphur emission
- Low PM2.5 emission
- Low monoglyceride

For more information Click Here

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน