เคมีภัณฑ์

REFINED GLYCERINE

Refined Glycerine is a co-product of our Methyl Ester and Fatty Alcohols production process. It is a sweet tasting liquid that is colorless and odorless, adsorbs moisture and has solvent properties. It is accepted by many multinational HPC companies.

It is used for pharmaceutical and medical products, creams and lotions, oral cares, resins, plastic, and tobacco. It is normally used as a means of emollient to provide lubrication and moisture for personal care products as well as used as emulsifier for other industrial applications.

For more information Click Here

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน