เคมีภัณฑ์

PROPYLENE

Propylene is an important commercial chemical. It is used to make other chemicals, chemicals used in plastics and carpet fibers, paints and monomer to produce Polypropylene, Propylene Glycol, Propylene Oxide and its Derivatives.

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน