เคมีภัณฑ์

1,3 BUTADIENE

1,3-Butadiene or also know as Butadiene is used to produce synthetic rubbers or elastomers, including styrene, butadiene rubber, SBR, PBR, ABS, SB Latex, Acrylonitrile, NR, main use of BD is in the production of tires.

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน