เคมีภัณฑ์

MIXED C4

Mixed C4 is produced through the cracking of Hydrocarbons (Naphtha, Ethane, LPG, Gas Oil, etc.) such as Petroleum or Natural Gas, and then the fractionation and purification with the difference in boiling points of Ethylene, Propylene and Propane. It is a mixture of hydrocarbons containing 4 carbon atoms and a colorless gas at the ambient temperature and pressure.

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน