เคมีภัณฑ์

RAFFINATE

The primary use for raffinate is in the production of MTBE which is used for fuel blending to boost octane. Raffinate or C4 Raffinate is C4 residual obtained after separation of 1,3 Butadiene and 1-Butene from Mixed C4.

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน