บรรจุภัณฑ์

GC มีความเชียวชาญในการพัฒนาเม็ดพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP ซึ่งสามารถนำไปผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นและทรงรูปในธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

STAND-UP POUCHES

Stand-up pouches are useful in many ways. They use storage space more efficiently and help the environment by allowing many products to be refilled at home. With InnoPlus resins in the layers, pouches have gas-barrier properties that aroma storage and prevents the contents from deteriorating.

GRADE : InnoPlus LL7810A

Excellent tensile and dart impact strength properties with domngauging film. It is suitable for both blown film and cast film processing

For more information Click Here

GRADE : InnoPlus LD2420D

Easy processability, good balance of mechanical and optical properties.

For more information Click Here

GRADE : InnoPlus HD6000F

Has special feature of output increment, good processability and draw downability that is suitable for high productivity or high speed machine to produce ultra thin film with high mechanical strength, good stiffness and good heat sealability

For more information Click Here

GRADE : InnoPlus HD3355F

Good mechanical property and processability. The special characteristic of this grade consists of low gel content, stiffness and packing property. This grade is suitable for high quality film, produced by co-extrusion process.

For more information Click Here

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน