เคมีภัณฑ์

PHENOL

Phenol is a white crystalline solid at the normal temperature and mildly acidic. Its molecular formula is C6H5OH.

Phenol is an intermediate-stream petrochemical product, which is created from Benzene and Propylene as feedstocks. It is used as an important substrate in the production of Bisphenol A (BPA) and Phenolic resin, agriculture industry, pharmaceutical manufacturing industry, dyeing color industry, etc.

For more information Click Here

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน