เคมีภัณฑ์

BISPHENOL A

Bisphenol A (BPA) is a white crystalline solid at ambient temperature that has a molecular formula as C15H16O2. It is obtained by condensation of Phenol and Acetone. It is odorless and white round-shaped.

Bisphenol A is an intermediate-stream petrochemical product that is used as a feedstock for downstream application such as Polycarbonate (PC), Epoxy resin, PVC polymerization inhibitors, etc.

For more information Click Here

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน