เคมีภัณฑ์

ACETONE

Acetone is a co-product from phenol production. Its molecular formula is C3H6O, which is colorless, volatile and flammable liquid.

Acetone is manufactured through the production of Phenol. It is widely used as a solvent in various industries such as the chemicals, cosmetics, and medical industries. Furthermore, it can be used as a substrate in the production of MIBK, BPA, Methyl acrylates, pharmaceuticals and a wide range of coating agents and plastics.

For more information Click Here

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน