เคมีภัณฑ์

PROPYLENE OXIDE

- Propylene oxide is an organic compound with the molecular formulas C3H6O. This colorless volatile liquid is produced on a large scale industrially.
- Its boiling point is 35°C (95 °F; 308 K)
- Its melting point is -111.9 °C (-196.4 °F; 161.2 K)

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน