เคมีภัณฑ์

Flexible Polyols (for Household)

Polyols to produce flexible polyurethane foam. The memory foam has excellence quality with high-density for energy absorption and extra softness that support body weight and movement. The high-quality memory foam helps relieve body aches, pain, and soreness. The foam dense composition prevents dust mites and prevents accumulation of allergens over time.

For more information Click Here

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน