เคมีภัณฑ์

High Resilience Polyols (for Automotive Parts)

Polyols to produce high resilience polyurethane foam with excellence durable support factor enable the products to maintain its resilience over a long period of time with extra softness and comfort. The lightweight foam help to reduce fuel consumption and environmental friendly.

For more information Click Here

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน