เคมีภัณฑ์

C.A.S.E and Flexible Polyols (for Packaging)

Polyols is suitable for a customized design laminated formulations. High performance laminating adhesives can be used to improve product appearance, reduce processing time thus increase operational efficiency and profitability.

Polyols to produce a highly effective cushion packaging materials to protect delicate item and versatile with ability to be molded or cut into virtually any shape. Polyurethane foam can also be designed to provide very soft or very firm cushioning, making it the ideal shock-absorbing packing material for thousands of consumer products.

For more information Click Here

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน