เคมีภัณฑ์

Rigid Polyols (for Construction and Building System)

Rigid polyurethane foam with high strength and dimensional stability which made it suitable for different climates. When compared with EPS, polyurethane foam has higher thermal insulation, better strength and adhesion, easier to install and has fire retardant property.

For more information Click Here

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน