ผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านและของใช้ส่วนตัว

GC ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ ตอบสองความต้องการในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

NONWOVEN IN DIAPER

- Softer and silkier texture
- Good appearance (high color stability)
- Better water absorbancy and air permeability

GRADE : InnoPlus HD1010S

Excellent processability, good spinnability and excellent color stability.

For more information Click Here