คำถามที่พบบ่อย

 • ช่องทางการสั่งซื้อ

  ช่องทางออนไลน์

   

  ช่องทางออฟไลน์

  GC Circular Living Shop @CSC

  เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   

  GC Circular Living Shop @Munx

  ชั้น 2 เลขที่ 55/1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

 • ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

  เมื่อลูกค้าทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะทำการจัดส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ ในวันอังคารและวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ โดยจะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 3-5 วันทำการ

 • การเช็คเลขพัสดุ

  จะทำการอัปเดตสถานะการจัดส่งและเลขจัดส่งพัสดุขึ้นระบบภายใน 24 ชั่วโมง

 • การขอใบกำกับภาษี

  สามารถทำการออกใบกำกับภาษีให้ได้ ทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยหลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะใช้ระยะเวลาในการออกใบกำกับภาษีประมาณ 21 วันทำการ โดยส่งผ่านเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ให้ทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้

 • การขอคืน/ เปลี่ยนสินค้า

  ทางร้านไม่มีนโยบายคืน เปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี ยกเว้นเป็นความผิดพลาดของร้านค้า เช่น ส่งผิดไซส์ สินค้ามีตำหนิ หรือส่งสินค้าไม่ถูกต้อง จึงจะสามารถทำการเปลี่ยนสินค้าได้ แต่สินค้าที่ได้รับไปแล้วนั้นจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ตัดป้าย ซัก หรือทำให้เกิดความเสียหาย