ผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านและของใช้ส่วนตัว

GC ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ ตอบสองความต้องการในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านและของใช้ส่วนตัว