เคมีภัณฑ์

โอเลฟินส์

โอเลฟินส์ เป็นสารประกอบเคมีอินทรีย์ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอน โดยเฉพาะเอทิลีนและโพรพิลีน ผลิตจากอีเทน โพรเพน แนฟทา และน้ำมันเบนซิน ที่เป็นส่วนประกอบในก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ

ธุรกิจหลักของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) คือการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ให้กับโรงงานปิโตรเคมีขั้นปลายและโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ โรงงานโอเลฟินส์ของบริษัทใช้ก๊าซธรรมชาติและแนฟทาเป็นวัตถุดิบซึ่งทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้วัตถุดิบ ด้วยโรงงาน 4 แห่ง กำลังการผลิตรวม 2,988,000 ตัน/ปี*

โรงงานโอเลฟินส์ของจีซีมีกำลังในการผลิตผลิตภัณฑ์รวมถึงน้ำมันเบนซินไพโรไลซิส ใช้ในการผลิตสินค้าอะโรเมติกส์เช่นเดียวกับมิกซ์ ซี4 ก๊าซหุงต้ม แครกเกอร์บอททอม และไฮโดรเจน การผนึกกำลังของโรงกลั่นและโรงงานอะโรเมติกส์ของเราช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

กลุ่มธุรกิจบิวทาไดอีนและบิวเทน-1 ของเราเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์มิกซ์ ซี4 โดยมีกำลังการผลิตบิวทาไดอีน 75,000 ตันและบิวเทน-1 25,000 ตันต่อปี ผลพลอยได้จากมิกซ์ ซี4 ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น โดยให้สารละลายบิวทาไดอีนและบิวทีน-1 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้สามารถนำไปพัฒนาและใช้เป็นสารตั้งต้นในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น บรรจุภัณฑ์ เครื่องนุ่งห่ม ของตกแต่งบ้าน ยานยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

* ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563