ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหางานฉีดพลาสติก

image X PURGE

วันพุธ มิถุนายน 16, 2021

กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกแบบฉีดเข้าแม่พิมพ์ มีส่วนประกอบหลายส่วนที่ต้องทำงานประกอบกันในการผลิตชิ้นงาน พลาสติกไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการฉีด แม่พิมพ์ หรือวัตุดิบที่ใช้ในการผลิต ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างในกระบวนการผลิต หลัก ๆ จึงสามารถเกิดขึ้นได้ จากหลาย ๆ ปัจจัยระหว่างกระบวนการผลิตชิ้นงาน ทำให้เกิดของเสียขึ้นในกระบวนการผลิต แต่จะมีปัญหาอะไรบ้าง ลองไปหาคำตอบด้วยกัน

ปัญหาการฉีดพลาสติก

จุดดำหรือสิ่งแปลกปลอมบนชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นจุดดำขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม มีสาเหตุหลัก ๆ มาจากการตกค้างและสะสมของพลาสติกในเครื่องจักรเป็นเวลานาน นอกจากนี้ในขั้นตอนการหยุดการผลิตของเครื่องจักรที่มีการนำพลาสติกทั่วไปมาใส่ไว้ในเครื่องจักร จะทำให้พลาสติกดังกล่าวสัมผัสความร้อนที่สะสมในกระบอกเป็นเวลานาน ทำให้เสื่อมสภาพเกิดจุดดำได้ และยังอาจเกิดจาก ปัญหาของผิวสกรูที่มีการสึกหรอจากการใช้งานเป็นจุดสะสม เมื่อทำการผลิตต่อเนื่องจะมีโอกาสที่หลุดปะปนอยู่กับเนื้อพลาสติกระหว่างการผลิตได้ทำให้เกิดเป็นของเสียในกระบวนการผลิต

ในการแก้ไขปัญหาจุดดำจากงานฉีดพลาสติก การทำความสะอาดสกรูและกระบอกฉีดของเครื่องจักรที่ใช้ผลิตเป็นแนวทางที่ควรปฏิบัติเป็นประจำ เพื่อไม่ให้มีพลาสติกตกค้าง ผลิตภัณฑ์ XPURGE จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการทำความสะอาดเครื่องจักร ที่มีสารทำความสะอาดที่พองตัวออกทำให้สามารถทำความสะอาดในส่วนที่ยากจะเข้าถึง รวมถึงยังสามารถนำไปใช้งานแช่ค้างในเครื่องจักรระหว่างหยุดการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาการไหม้ และ จุดดำ เนื่องจาก เม็ดล้างท่อ X PURGE มีเสถียรภาพทางความร้อนที่ดีกว่า และสารทำความสะอาดยังมีความสามารถป้องกันการยึดเกาะของสิ่งสกปรกกับเครื่องจักรได้อีกด้วย ทำให้ลดเวลาในการไล่สิ่งสกปรก ด้วยเม็ดพลาสติก ระหว่างเริ่มการผลิต และ ได้สินค้าที่ได้คุณภาพเร็วขึ้นกว่าวิธีการทั่วไป

ปัญหาชิ้นงานพลาสติกมีสีเพี้ยน และ วัตถุดิบ ปนเปื้อน

ในการผลิตปัจจุบันที่ลูกค้าต้องการผลิตสินค้าที่มีความหลากหลาย และมีข้อจำกัดในพื้นที่การจัดเก็บสินค้า ทำให้หน่วยงานผลิตจำเป็นต้องเปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิตบ่อยครั้ง จึงทำให้เสียต้นทุนในการเปลี่ยน วัตถุดิบ และ เวลา ในการล้างเป็นจำนวนมาก และเกิดการปนเปื้อนของวัตุดิบหรือสีส่งผลต่อสินค้าที่ทำการผลิตต่อไปได้ ผลิตภัณฑ์ X PURGE ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระบอก และ สกรู พร้อมใช้งาน ประสิทธิภาพสูง สามารถนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการเปลี่ยนวัตถุดิบหรือสีได้เป็นอย่างดี จากประสิทธิภาพเครื่องจักรได้อย่างหมดจด ไม่มีสี หรือ วัตถุดิบ ตกค้างในเครื่องจักร ทำให้ไม่มีสิ่งสกปรกปนเปื้อนออกมาระหว่างการผลิต ทำให้สามารถผลิตชิ้นงานที่ได้คุณภาพ นอกจากนี้ยังสามารถลดปริมาณของ วัตถุดิบ และ เวลา ที่ใช้ในการล้างทำความสะอาดได้อีกด้วย

ปัญหาการเกิดตาปลา เจล หรือ เม็ดเป็นไต

ตาปลา หรือ เจล เป็นปัญหาที่มักพบได้บ่อยในการผลิตฟิลม์ อย่างไรก็ตามสามารถพบได้วิธีการขึ้นรูปอื่น ๆ ได้บ้าง จาก ปัญหาดังกล่าว ทำให้มีสินค้าบางส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน และ ต้องเพิ่มขั้นตอนในการตรวจสอบ คัดแยก และ นำไปกำจัด ปริมาณของวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตจึงมากขึ้น เสียทั้งจำนวนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต พลังงาน และ เวลาที่ใช้งาน ตลอดจน จำนวนของแรงงานที่ใช้ในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ปัญหาอาจจะเกิดจาก การปนเปื้อนของพลาสติกชนิดอื่น , ความร้อนที่ใชในการผลิตไม่เหมาะสม หรือ การผสมกับสารเติมแต่งทำได้ไม่ดี แต่โดยส่วนใหญ่มักจะเกิดหลังจากการผลิตเป็นเวลานาน หรือหลังจากหยุดการผลิตไปแล้ว และมีเม็ดพลาสติกพลาสติกบางส่วนตกค้างในเครื่องจักรเป็นเวลานาน ดังนั้นการล้างทำความสะอาด เครื่องจักรจึงสามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ X PURGE เม็ดล้างเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง จึงได้แนะนำให้นำมาใช้งานโดยสามารถนำมาใช้ทั้งการล้างเครื่องจักรในขั้นต้น และ นำไปแช่ค้างในเครื่องจักร ระหว่างหยุดเครื่องจักร ซึ่งจะช่วยการแก้ไขปัญหาการผลิตทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ปัญหาการเกิดเส้นตามแนวการผลิต และ คราบที่หัวดายน์กับเครื่องเป่าฟิล์ม

ปัญหาดังกล่าวทำให้เนื้อฟิลม์ไม่เรียบ โดยสังเกตุได้จากว่าเป็นเส้นตามแนวการผลิตของเครื่องจักร ซึ่งเกิดจากการเสียดสีของพลาสติกที่หัวดายน์ หรือมีเศษพลาสติกที่ตกค้างบางส่วน ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งการปรับสภาวะการผลิต โดยลด หรือ เพิ่ม อุณหภูมิการผลิตที่หัวดายน์ ลดรอบการผลิต หรือ การถอดหัวดายน์ออกมาขัดล้าง ในกรณีนี้จะทำให้เสียเวลา และ มีขั้นตอนในการถอดประกอบชิ้นส่วนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการใช้งาน X PURGE เม็ดล้างทำความสะอาด เครื่องจักร จะช่วยให้ สามารถล้างทำความสะอาดหัวดายน์ ได้ง่ายขึ้น โดยไล่เม็ด X PURGE ผ่าน สกรูไปยังหัวดายน์ ได้เลยโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนของเครื่องจักรออกมา ช่วยให้ลดเวลาในการแก้ไขปัญหาทำให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้เป็นอย่างดี

ปัญหาชิ้นงานมีรูพรุน

ชิ้นงานเกิดรูพรุนขนาดเล็ก ๆ คืออีกหนึ่งปัญหาการฉีดพลาสติกที่เกิดขึ้น ซึ่งในบางกรณีอาจเกิดรูเล็ก ๆ เป็นจำนวนมากกระจายอยู่บนผิวงาน ซึ่งมีสาเหตุจากการกัดกร่อนและออกซิเดชันของเนื้อพลาสติกด้านที่สัมผัสกับแม่พิมพ์ ซึ่งทำให้เนื้อพลาสติกมีความหนาแน่นไม่เพียงพอ จนเกิดความชื้นไหลเข้าไปยังแม่พิมพ์พร้อมกับพลาสติกที่ใช้ผลิตนั่นเอง ซึ่งแนวทางการแก้ไขนั้นควรเพิ่มความดันในการฉีดและย้ำพลาสติกในกระบวนการผลิตชิ้นงาน รวมไปถึงเพิ่มระยะเวลาในการย้ำ นอกจากนี้ควรล้างกระบอกฉีดให้สะอาดเสียก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการฉีดพลาสติกที่อาจส่งผลเสียอื่น ๆ ตามมา ตอบโจทย์การทำความสะอาดสกรูและกระบอกแม่พิมพ์พลาสติกด้วย X PURGE เม็ดล้างและทำความสะอาดสกรูและกระบอกฉีด เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขึ้นรูปพลาสติกแล้วสีเพี้ยนเกิดจุดดำในชิ้นงาน หรือแม้กระทั่งการล้างทำความสะอาดให้พลาสติกเก่าหลุดออกมาจนหมดโดยไม่ต้องเสียเวลาในการถอดอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อทำความสะอาด ลดขั้นตอนในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น