การผลิตพลาสติกและการเปลี่ยนรูปพลาสติก X PURGE Solution Provider

image X PURGE

วันจันทร์ มีนาคม 14, 2022

การผลิตพลาสติกและการเปลี่ยนรูปพลาสติก
ตัวช่วยล้างเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์เม็ดล้างเครื่องเกรดใหม่ X PURGE PX319

การผลิตพลาสติกในอุตสาหกรรมพลาสติก เป็นการเปลี่ยนรูปของเม็ดพลาสติก โดยทำให้เม็ดพลาสติกอ่อนตัวและหลอมด้วยความร้อนหรือ ใช้แรงอัด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูปตามต้องการ ซึ่งกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกนั้นมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับวิธีการและชนิดของพลาสติก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เหมาะสมและตรงตามการใช้งานต่อไป เช่น

การขึ้นรูปด้วยกระบวนการฉีด (Injection molding)

ของใช้ในชีวิตประจำวันกว่า 70% ของสินค้าพลาสติก ใช้กระบวนการผลิตแบบฉีด วิธีการคือ ใส่เม็ดพลาสติกที่ต้องการในเครื่องจักร ผ่านความร้อนจนอ่อนตัวและหลอมละลาย เครื่องจักรจะทำการฉีดพลาสติกเหลวเข้าแม่พิมพ์ (mold) และได้รับการหล่อเย็น หลังจากนั้นจะได้ชิ้นงานพลาสติกตามแบบแม่พิมพ์ออกมา

 

 การขึ้นรูปด้วยกระบวนการอัดรีด (Extrusion molding)

เป็นการหลอมพลาสติกภายในเครื่องอัดรีด (Extruder) โดยอาศัยทั้งความร้อน แรงเฉือน และความดัน จากนั้นจะดันออกสู่ ดายน์ (Die) เพื่อขึ้นรูปตามต้องการ

 

โดยสำหรับบางโรงงานจำเป็นต้องมีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ภายในพื้นที่ปิด หรือ Industrial clean room ที่ต้องการความสะอาดโดยมีการควบคุมปริมาณอนุภาคของฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ให้ไม่เกินระดับที่กำหนด รวมไปถึงการควบคุมองค์ประกอบเสริมต่าง ๆ ได้แก่ ความเร็วของลม อุณหภูมิ แรงดัน และระดับความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศภายในห้องอีกด้วย ดังนั้น จึงมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่น และควัน เช่น กระบวนการขึ้นรูปสำหรับผลิตภัณฑ์ฝา, อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์, อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ เป็นต้น

 

เพื่อตอบโจทย์ข้อกังวลดังกล่าวของทางลูกค้า X PURGE จึงมีการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เม็ดล้างเครื่องเกรดใหม่ X PURGE PX319 โดยมีจุดเด่นคือ มีควันและกลิ่นน้อย ซึ่งเป็นเม็ดล้างเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้ทำความสะอาดเครื่องจักรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลาการหยุดทำงานของเครื่องจักร และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด