X PURGE EX20T

เม็ดล้างเครื่องที่มีคุณสมบัติในการทนความร้อนสูง

เป็นเม็ดล้างทำความสะอาดสกรูและกระบอกของเครื่องอัด เครื่องรีด และเครื่องฉีดพลาสติก มีลักษณะเป็นเม็ดล้างสกรูและกระบอก รวมไปถึงการล้างจุดดำเครื่องฉีดพลาสติกประเภทต่าง ๆ โดยมีความเสถียรทางอุณหภูมิที่ทำการผลิตในช่วงอุณหภูมิ 200 – 340 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับเครื่องจักรสำหรับผลิตพลาสติกจำพวก PP, PS, ABS, PC และไนลอน เป็นต้น

ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เม็ดล้างพลาสติก X PURGE

ตัวแปร X PURGE GX168 X PURGE EX20T X PURGE PX319
ประเภทพลาสติก PE, PP, PVC PP, PS, ABS, PC, Nylon PE, PP, PS, ABS, Nylon
อุณหภูมิที่เหมาะสม 140 - 240 °C 200 – 340 °C 200 – 290 °C
ประเภทเครื่องจักร เครื่องฉีดพลาสติก และเครื่องอัดรีดพลาสติก เครื่องฉีดพลาสติก และเครื่องอัดรีดพลาสติก เครื่องฉีดพลาสติก

เม็ดล้างพลาสติก X PURGE