สัมมนาออนไลน์: จากยานยนต์โลก สู่ยานยนต์ไทย ลงทุนใหม่ จับกระแสไฟฟ้า

Mar Wed 2023


 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จัดงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “จากยานยนต์โลก สู่ยานยนต์ไทย ลงทุนใหม่ จับกระแสไฟฟ้า” ให้กับลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ โดยมีวิทยากรประกอบด้วย

1. ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ - ผู้อำนวยการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์

2. คุณปิยะลาภ ฤดีเลิศ - Technical Service Manager บริษัท ไดนาชิสโซ่ ไทย จำกัด

3. คุณพนัส จิตติอาภรณ์ - Application Engineer บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

 

โดยในงานสัมมนาได้บรรยายเกี่ยวกับทิศทางและสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันและอนาคต พัฒนาการของอุตสาหกรรมยานยนต์: 5S (Save Time, Save Life, Serve Life, Save Cost, Save Earth) รวมถึงแนะนำผลิตภัณฑ์ Compounding ของบริษัทไดนาชิสโซ่ ไทย และแนะนำผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก InnoPlus และ PlastMate ที่เหมาะแก่การนำไปผลิตวัสดุชิ้นส่วนยานยนต์อีกด้วย

 

สำหรับผลิตภัณฑ์ InnoPlus และ PlastMate ที่ได้แนะนำในงานสัมมนาครั้งนี้ได้แก่

InnoPlus

  • ปัจจุบัน GC ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เกรด HD7800B เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ Truck-Bed Liner โดยมีคุณสมบัติการขึ้นรูปที่ดีขึ้น ง่ายขึ้น ทนแรงกระแทกสูงขึ้น และมีน้ำหนักเบา

  • ผลิตภัณฑ์เกรด HD6000F และ LL8420A เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Wheel Arch Liner/Fender โดยเม็ดพลาสติกถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติโดดเด่นเรื่องความแข็งแรง การขึ้นรูปที่ง่าย และทนแรงกระแทกได้ดี

  • ผลิตภัณฑ์เกรด LL8420A เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ Mud Flaps มีคุณสมบัติโดดเด่นเรื่องความแข็งแรง การขึ้นรูปที่ง่าย และทนแรงกระแทกได้ดี

  • ผลิตภัณฑ์เกรด HD6200B เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ Reservoir Tank (อุปกรณ์กักเก็บของเหลว หม้อน้ำยาฉีดกระจก) เม็ดพลาสติกออกแบบให้มีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องทนสารเคมี แข็ง ทรงรูป และขึ้นรูปได้ง่าย

  • ผลิตภัณฑ์เกรด HD6200B และ HD6600B เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ Air Duct มีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องความแข็งแรง ไม่ส่งกลิ่นรบกวนในห้องโดยสาร และขึ้นรูปได้ง่าย

PlastMate

  • ผลิตภัณฑ์เกรด PC20006JBK และ PC20006JGY เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ Instrument Panel (IP) มีคุณสมบัติโดดเด่นเรื่องความแข็งและทรงรูปของชิ้นงาน ผิวของสินค้ามีความสวยงามและหรูหรา รวมถึงลดการปล่อยสารระเหย (Low Fogging) ที่อาจทำให้เกิดการบดบังของทัศนวิสัยในห้องโดยสาร

  • ผลิตภัณฑ์เกรด LD2420D และ C2110EH เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ Floor Mat มีคุณสมบัติโดดเด่นเรื่องการยืดหยุ่น การป้องกันการขีดข่วน และไม่ส่งกลิ่นรบกวนในห้องโดยสาร

 

ทั้งนี้ GC ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ประกอบด้วยวัสดุที่ใช้สำหรับ Battery Separator และวัสดุที่ใช้สำหรับ EV Charging Station อีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ csc@pttgcgroup.com