นวัตกรรมเม็ดพลาสติกสำหรับทำทุ่นลอยน้ำโซลาร์ ดีต่อสิ่งแวดล้อม

16 ส.ค. 2565


เม็ดพลาสติกสำหรับทำทุ่นลอยน้ำ ดีต่อโลกและมีประโยชน์ต่อเรา

เม็ดพลาสติกสำหรับทำทุ่นลอยน้ำ

ในปัจจุบันการผลิตพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นับว่าเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่ช่วยโลกบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ และหากผนวกกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมากลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อย ๆ แล้ว ก็นับว่ายิ่งเป็นแนวทางที่ช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่าย และขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพลังงานสู่ความยั่งยืนอีกด้วย โดยหนึ่งในพลังงานสะอาดซึ่งกำลังเป็นที่นิยมคือ พลังงานแสงอาทิตย์ และนำไปสู่นวัตกรรมแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ
แต่รู้หรือไม่ ทุ่นลอยน้ำสำหรับติดตั้งโซลาร์เซลล์นั้น ก็นับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนามาเป็นอย่างดี โดยผลิตจากเม็ดพลาสติกสำหรับทำทุ่นลอยน้ำ ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย วันนี้ขอพาไปทำความรู้จักว่า กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ทุ่นลอยน้ำโซลาร์เซลล์นั้นต้องผ่านกระบวนการและใช้วัสดุดีต่อโลกอย่างไรบ้าง ตามมาดูกันเลย

 

ทำความรู้จักนวัตกรรมทุ่นลอยน้ำโซลาร์เซลล์

ผลิตภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์ Photovoltaics (PV) เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ชิ้นสำคัญที่ใช้ผลิตพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ให้จ่ายเป็นกระแสไฟฟ้า ใช้งานได้ตั้งแต่ระดับอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่ไปจนถึงบ้านเรือนขนาดเล็ก โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และที่สำคัญเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน ลงทุนครั้งเดียวสามารถนำไปใช้ได้เรื่อย ๆ เพราะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรง ซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด
    ในปัจจุบัน นอกจากการติดตั้งแผงโซลลาร์เซลล์ไว้บนพื้นดินหรือบนหลังคาบ้าน สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังสามารถติดตั้งบนผิวน้ำผ่านทุ่นลอยน้ำอีกด้วย เพื่อผลิตกระแสไฟได้มากกว่า ซึ่งเหมาะสำหรับอาคารขนาดกลางไปจนถึงโรงงานขนาดใหญ่อีกด้วย ขณะเดียวกัน ทุ่นลอยน้ำนั้นก็ผลิตมาจากเม็ดพลาสติกสำหรับทำทุ่นลอยน้ำ ที่ให้คุณสมบัติทั้งความแข็งและความเหนียวอย่างสมดุล สามารถขึ้นรูปได้ดี และที่สำคัญต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับแผงโซลลาร์เซลล์

 

ส่อง จุดเด่นของทุ่นลอยน้ำแผงโซลาร์เซลล์

สำหรับการติดตั้งแผงโซลลาร์เซลล์บนผิวน้ำนั้น สิ่งสำคัญคือการเลือกใช้ทุ่นลอยน้ำอย่างเหมาะสม โดยมีด้วยกัน 2 ส่วน คือ ทุ่นลอยน้ำส่วนหลัก เป็นทุ่นลอยน้ำสำหรับติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และทุ่นลอยน้ำส่วนรอง ใช้สำหรับเชื่อมแถวของทุ่นลอยน้ำหลักเข้าด้วยกันให้เป็นไปตามรูปแบบการจัดวางที่ต้องการ และใช้เชื่อมต่อกันเป็นทุ่นสำหรับทางเดิน ซึ่งเม็ดพลาสติกสำหรับทำทุ่นลอยน้ำที่ใช้อย่างกว้างขวางนั้น ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene) จากกระบวนการเป่าขึ้นรูป ด้วยคุณสมบัติสามารถทนทานต่อแสง UV และการกัดกร่อนได้ดี ทำให้หลายโครงการทั่วโลกนิยมเลือกใช้ โดยมีจุดเด่นหลักอื่น ๆ อีกดังนี้

  • ทำให้ทุ่นลอยน้ำมีคุณสมบัติคงทนแข็งแรง และสามารถลอยตัวบนน้ำได้ดี
  • สามารถช่วยลดอุณหภูมิใต้แผงโซลาร์เซลล์ได้เป็นอย่างดี
  • ส่งผลดีต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูง ด้วยมีอายุการใช้งานของวัสดุยาวนาน
  • ทำให้ทุ่นลอยน้ำมีคุณลักษณะเป็น Food Grade ปลอดภัยต่อระบบนิเวศใต้น้ำ​
  • เม็ดพลาสติกสำหรับทำทุ่นลอยน้ำสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้

 

HDPE เม็ดพลาสติกสำหรับทำทุ่นลอยน้ำ

เม็ดพลาสติกสำหรับทำทุ่นลอยน้ำนั้นเป็นประเภท HDPE ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นเรื่องความแข็งแรง ทนทานต่อการกระแทก ทนความร้อนและสารเคมีได้สูง มีความยืดหยุ่นสามารถขึ้นรูปทรงได้หลายรูปแบบ ทำให้เป็นที่นิยมในการผลิตเป็นภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ สำหรับใช้งานทั่วไป รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่อย่าง ทุ่นลอยน้ำโซลาร์เซลล์ ที่สามารถต้านทานต่อสภาพแวดล้อมและสารเคมีได้ดีเยี่ยม

 

GC ได้พัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติกสำหรับทำทุ่นลอยน้ำ InnoPlus HD7800B, HD8200B และ HD8225B ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก สามารถขึ้นรูปทรงได้ง่าย ช่วยลดความหนา เมื่อนำมาอัดรีดเป่าขึ้นรูปในแม่พิมพ์ (Extrusion blow molding) จนกลายเป็นทุ่นลอยน้ำสำหรับติดตั้งโซลาร์เซลล์ต้นแบบ และได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานการสัมผัสอาหาร (Food Contact Grade) ว่ามีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และสำหรับ HD8225B มีสารแต่งเติมป้องกันรังสี UV รับประกันความทนทานต่อรังสี UV 25 ปี จากการนำทุ่นลอยน้ำของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปลอยอยู่ในทะเล พบว่ามีความทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้งได้ดีเยี่ยม อีกทั้งคุณสมบัติเม็ดพลาสติกสำหรับทุ่นลอยน้ำโซลาร์เซลล์สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน ทั้งยังดีต่อโลก และดีต่อเราอีกด้วย