เคมีภัณฑ์

อะคริโลไนไตรล์ และเมทิลเมทาคริเลต

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)(GC) บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย และอาซาฮี คาเซอิ คอร์ปอเรชั่น (AKC) ผู้นำในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของโลกจากประเทศญี่ปุ่น

ในฐานะผู้ผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ (AN) รายแรกในประเทศไทย และผู้ผลิตสารเมทิลเมตะคริเลต (MMA) รายสำคัญ เราช่วยสร้างดุลการค้าใหม่ด้วยการลดการนำเข้าสารอะคริโลไนไตรล์ (AN) และเพิ่มการส่งออกสารเมทิลเมตะคริเลต (MMA) ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบที่ถูกสรรค์สร้างภายใต้วัตถุดิบที่ผลิตโดยบริษัทของเราได้แก่ สารอะคริโลไนไตรล์ (AN) และ สารเมทิลเมตะคริเลต (MMA) ถูกส่งมอบคุณประโยชน์สู่คนไทยนับแต่ พ.ศ. 2554

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่