banner banner

เราผลิตเม็ดพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์สายไฟและสายเคเบิ้ลสำหรับทุกสภาพการใช้งาน เพื่อให้มีความแข็งแรง คงทน ใช้งานได้ยาวนาน และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในความสำเร็จของลูกค้า บนพื้นฐานของนวัตกรรมที่แข็งแกร่งมุ่งเน้นคุณภาพ และประสิทธิภาพการบริการด้านเทคนิคและแพลตฟอร์มการผลิตทั่วโลก

เรายังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อตอบสนองแนวโน้มธุรกิจ และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคให้มีการใช้งานที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์สายไฟและสายเคเบิ้ล

กลุ่มผลิตภัณฑ์สายไฟและสายเคเบิ้ล ถูกแบ่งประเภทการใช้งานใน 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ สายไฟฟ้า และเคเบิ้ลเพื่อการสื่อสาร

สายไฟฟ้า

 1. สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ

  สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ (< 1kV) ซึ่งสายไฟฟ้าประเภทนี้จะมีชั้นพลาสติกเป็นเปลือกหุ้มภายนอก ที่ผลิตจาก PVC หรือ LLDPE คอมพาวน์สีดำ และชั้นฉนวนของสายไฟผลิตจาก Silane XLPE คอมพาวน์

  Low voltage power cable
 2. สายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง

  สายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง (1kV to 35 kV) จะมีชั้นพลาสติกเป็นเปลือกหุ้มภายนอกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก MDPE คอมพาวน์สีดำ หรือเม็ดพลาสติก HDPE คอมพาวน์สีดำ

  Medium voltage power cable

สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง

 1. เปลือกหุ้มสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง

  เปลือกหุ้มสายภายนอกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE คอมพาวน์สีดำ มีความแข็งแรงสูง ทำหน้าที่ป้องกันการการขูดขีดในระหว่างการติดตั้ง และทนต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมภายนอก มีความทนทานต่อการใช้งาน

  Fiber optic cable Jacketing

ประเภทของผลิตภัณฑ์จากสายไฟและสายเคเบิ้ล

Fiber optic cable Jacketing1623062545.jpeg

เปลือกหุ้มสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง

เปลือกหุ้มสายภายนอกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE คอมพาวน์สีดำ มีความแข็งแรงสูง ทำหน้าที่ป้องกันการการขูดขีดในระหว่างการติดตั้ง และทนต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมภายนอก มีความทนทานต่อการใช้งาน

group-011625138049.png

สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ

สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ (< 1kV) ซึ่งสายไฟฟ้าประเภทนี้จะมีชั้นพลาสติกเป็นเปลือกหุ้มภายนอก ที่ผลิตจาก PVC หรือ LLDPE คอมพาวน์สีดำ และชั้นฉนวนของสายไฟผลิตจาก Silane XLPE คอมพาวน์

Unt1624867250.jpeg

สายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง

สายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง (1kV to 35 kV) จะมีชั้นพลาสติกเป็นเปลือกหุ้มภายนอกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก LLDPE คอมพาวน์สีดำ หรือเม็ดพลาสติก HDPE คอมพาวน์สีดำ

การรับรอง

การรับรองตามมาตรฐานสากลของโรงงาน InnoPlus
Natural Resin Plant Certificate

การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของผลิตภัณฑ์

การรับรองตามมาตรฐานสากลของผลิตภัณฑ์ InnoPlus

ผลิตภัณฑ์ InnoPlus

การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลโดยเกรด

แนวทางการแก้ไขปัญหาการขึ้นรูปของผลิตภัณฑ์สายไฟและสายเคเบิ้ล

 1. Q : อุณหภูมิของโพลิเมอร์หลอมต่ำเกินไป

  A :
  1. เพิ่มโปรไฟล์อุณหภูมิเครื่องอัดรีด
  2. เพิ่มอุณหภูมิแม่พิมพ์

 2. Q : โพลิเมอร์ละลายคุณภาพไม่ดี

  A :
  1. ปรับโปรไฟล์อุณหภูมิ
  2. ปรับความเร็วสกรู
  3. ใช้แพ็คหน้าจอที่ละเอียดกว่าเดิม

 3. Q : ฟองอากาศขนาดเล็กในพื้นผิวเนื่องจากความชื้นที่มากเกินไปในวัตถุดิบ

  A :
  1. ใช้วัสดุจากภาชนะที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย
  2. ทำวัสดุให้แห้งก่อนนำไปใช้ในเตาอบถาดลดความชื้น
  3. ใช้ถังเป่าแห้ง

 4. Q : โพรงที่เกิดจากฟองอากาศที่หุ้มฉนวนสายเคเบิ้ลจากน้ำในอ่างทำความเย็น

  A : ขจัดฟองอากาศออกจากผิวสายเคเบิ้ลโดยการกวนน้ำหรือผ่านแผ่นยางเพื่อเช็ดออก

 5. Q : การออกแบบแม่พิมพ์ที่ไม่ดี

  A : ลดความยาวของแม่พิมพ์ / เพิ่มการเบิกถอน

 6. Q : การจัดวางแม่พิมพ์ที่ผิดพลาด

  A : จัดวางหน้าแม่พิมพ์ให้เหมาะสม

 7. Q : เครื่องทำความร้อน / ส่วนควบคุมที่ทำงานไม่ถูกต้อง

  A : ตรวจสอบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและแถบความร้อน

 8. Q : การพล่าน (Surging)

  A :
  - ตรวจสอบประสิทธิภาพของไดรฟ์หรือตรวจสอบหน่วยเครื่องกล / ไฟฟ้า
  - ใช้สกรูที่มีส่วนป้อนหรือสูบจ่ายที่ยาวขึ้น
  - ลดอัตราการอัดรีดหรืออุณหภูมิแม่พิมพ์
  - ใช้แพ็คหน้าจอที่จำกัดมากขึ้นเพื่อเพิ่มแรงดันย้อนกลับ

 1. Q : อุณหภูมิของโพลิเมอร์ละลายต่ำเกินไป

  A :
  1. เพิ่มโปรไฟล์อุณหภูมิเครื่องอัดรีด
  2. เพิ่มอุณหภูมิแม่พิมพ์

 2. Q : แพ็คตัวกรองนั้นอุดตัน

  A :
  1. ทำความสะอาดหน้าจอแพ็ค
  2. เปลี่ยนถ้าจำเป็น

 3. Q : เครื่องทำความร้อน / ส่วนควบคุมทำงานไม่ถูกต้อง

  A : ตรวจสอบเทอร์โมคัปเปิลและแถบฮีตเตอร์

 1. Q : โปรไฟล์อุณหภูมิไม่ถูกต้อง

  A : ลดโปรไฟล์อุณหภูมิ

 2. Q : การออกแบบแม่พิมพ์

  A : ลดพื้นที่ของแม่พิมพ์

 3. Q : แพ็คตัวกรองอุดตัน

  A : เปลี่ยนหน้าจอ / กำหนดที่มาของการด็อกกิ้ง

 4. Q : แพ็คตัวกรองละเอียดเกินไป

  A : ใช้ตะแกรงหยาบ หรือลดจำนวน

 1. Q : ตัวนำเย็นเกินไป

  A : เปิดตัวนำความร้อน

 2. Q : เย็นเร็วเกินไป

  A : ใช้น้ำร้อนในรางน้ำหล่อเย็นตามคำแนะนำ

 1. Q : ความชื้นมากเกินไปในวัสดุ

  A :
  1. ใช้วัสดุจากภาชนะที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย
  2. ทำให้วัสดุแห้งก่อนนำไปใช้ในเตาอบถาดลดความชื้น
  3. ใช้ถังเป่าแห้ง

 2. Q : อุณหภูมิหลอมเหลวโพลิเมอร์สูงเกินไป

  A : ตรวจสอบ/ลดโปรไฟล์อุณหภูมิ

 3. Q : วัตถุดิบเก่าเกินไป

  A : ตรวจสอบวันที่ผลิต

 4. Q : เวลาพักมากเกินไป

  A : เพิ่มรอบของสกรู / ตรวจสอบการบริดจ์ในส่วนฟีด

 5. Q : วัสดุไหม้เกรียม

  A : ตรวจสอบ / ทำความสะอาดเครื่องมือและเครื่องอัดรีด