เคมีภัณฑ์

เอทิลีนออกไซด์

บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมีแบบบูรณาการใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและชั้นนำในเอเชีย จีซี ไกลคอล เป็นผู้ผลิตเอทิลีนออกไซด์ เอทธิลีนไกลคอล และผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ของเอทิลีนออกไซด์รายเดียวของประเทศไทย ซึ่งมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้าในระดับสากล

จีซี ไกลคอล นำเสนอผลิตภัณฑ์ในหลากหลายอุตสาหกรรม เอทธิลีนไกลคอล (EG) ถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับเส้นใยสังเคราะห์ เม็ดพลาสติก PET สำหรับฟิล์มและขวด เอทานอลเอมีน (EA) เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลครัวเรือนและส่วนบุคคล การเกษตร การผลิตและการก่อสร้าง อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเรา คือ Plamkernelamide DEA (PAKAMID-D) เป็นผลิตภัณฑ์จากกรดไขมันเมทิลเอสเตอร์ที่ได้จากน้ำมันเมล็ดปาล์มและไดเอทาโนลามีน

นอกเหนือจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของเราแล้ว จีซี ไกลคอล ยังร่วมมือกับทีมนวัตกรรมของจีซี ในการทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าของเราโดยมองหาโอกาสเพิ่มเติมในการต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของเรา ด้วยการผลิตแบบครบวงจรของ จีซี ไกลคอล และทีมงานที่แข็งแกร่งในบริการที่สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า ทำให้ จีซี ไกลคอล เป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่ใช้เอทิลีนออกไซด์ (EO) ระดับต้น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่