เคมีภัณฑ์

เอทิลีนออกไซด์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) เป็นผู้ผลิตเอทิลีนออกไซด์ เอทธิลีนไกลคอล และผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ของเอทิลีนออกไซด์รายเดียวของประเทศไทย ซึ่งมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้าในระดับสากล

โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ เอทธิลีนไกลคอล (EG) ถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับเส้นใยสังเคราะห์ เม็ดพลาสติก PET สำหรับฟิล์มและขวด เอทานอลเอมีน (EA) เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลครัวเรือนและส่วนบุคคล การเกษตร การผลิตและการก่อสร้าง อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเรา คือ ตัวทำละลายปราศจากสาร VOC และมีส่วนผสมจากธรรมชาติ (Green Solvent) มีประสิทธิภาพสูงสำหรับสีทาตกแต่งสูตรน้ำทุกประเภท เช่นสีอะคริลิค หรือสีสไตรีนอะคริลิค ฯลฯ ใช้ได้ดีสำหรับวัสดุพื้นผิวต่าง ๆ และในสภาพอากาศที่หลากหลาย

ทีมนวัตกรรมของจีซี ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าของเราโดยมองหาโอกาสเพิ่มเติมในการต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของเรา ด้วยการผลิตแบบครบวงจรของ พร้อมสร้างมาตรฐานการบริการที่สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า ทำให้ GC เป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่ใช้เอทิลีนออกไซด์ (EO) ระดับต้น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้