banner banner

เรามุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อใช้ทำข้อต่อท่อ ผลิตท่อพีอี ที่มีคุณภาพและมีนวัตกรรม เพื่อการใช้ในงานระบบท่อน้ำ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง

เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในความสำเร็จของลูกค้า บนพื้นฐานของนวัตกรรมที่แข็งแกร่งมุ่งเน้นคุณภาพ และประสิทธิภาพการบริการด้านเทคนิคและแพลตฟอร์มการผลิตทั่วโลก

เรายังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อตอบสนองแนวโน้มธุรกิจ และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคให้มีการใช้งานที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อ พีอี

กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อ พีอี ถูกแบ่งประเภทการใช้งานใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ การประปา การท่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรมและเคมี

การประปา

 1. ระบบติดตั้งท่อน้ำ

  ประเภทผลิตภัณฑ์

  • ท่อน้ำ HDPE (PE100)

  • ข้อต่อท่อ HDPE

  เม็ดพลาสติกสำหรับท่อน้ำ
 2. การเกษตร และการชลประทาน

  ประเภทผลิตภัณฑ์

  • ท่อน้ำ HDPE

  • ข้อต่อท่อ HDPE

  บริการผลิตเม็ดพลาสติกผลิตท่อประปา

การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

 1. ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์

  ประเภทผลิตภัณฑ์

  • ข้อต่อท่อ HDPE

  • ท่อร้อยสายไฟ HDPE

  ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์
 2. ท่อป้องกันสายเคเบิล และท่อคอลลูเกต

  ประเภทผลิตภัณฑ์

  • ข้อต่อท่อ HDPE

  • ท่อร้อยสายไฟ HDPE

  • ท่อคอลลูเกต HDPE

  ท่อป้องกันสายเคเบิล และท่อคอลลูเกต
 3. ระบบระบายน้ำเสีย

  ประเภทผลิตภัณฑ์

  • ข้อต่อท่อ HDPE

  • ท่อคอลลูเกต HDPE

  ระบบระบายน้ำเสีย

อุตสาหกรรมและเคมี

 1. ท่อส่งก๊าซ

  ประเภทผลิตภัณฑ์

  • ท่อก๊าซ HDPE (PE100)

  ท่อส่งก๊าซ
 2. ท่อคอมโพสิท

  ประเภทผลิตภัณฑ์

  • ท่อก๊าซ HDPE (PE100)

  ท่อคอมโพสิท

ประเภทของผลิตภัณฑ์ท่อ พีอี

Pipe -141606366835.jpeg

ท่อร้อยสายไฟ

ท่อพอลิเอทิลีนชนิดที่มีความหนาแน่นสูง คุณสมบัติเชิงกลที่ดี ทนต่อสภาพอากาศและมีความยืดหยุ่น

Pipe -151606366711.jpeg

ท่อคอลลูเกต

มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดี ทนต่อสภาพอากาศ และมีความยืดหยุ่น สามารถติดตั้งได้ง่าย

Pipe -161606381500.jpeg

ท่อก๊าซ (PE100)

มีคุณลักษณะไม่เปราะ และมีน้ำหนักเบา ช่วยให้ติดตั้งและจัดการได้ง่าย ตลอดจนสามารถลดความเสียหายระหว่างการจัดเก็บ

Pipe -131606366635.jpeg

ข้อต่อท่อ

เม็ดพลาสติกที่ใช้ผลิตข้อต่อท่อสามารถนำไปใช้ควบคู่กับท่อระบบส่งน้ำ และระบบไฟฟ้า สามารถทนต่อแรงดันและสภาพอากาศได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นและได้มาตรฐาน ISO4427

Pipe -121606366586.jpeg

ท่อน้ำ (PE100)

เม็ดพลาสติกผลิตท่อพอลิเอทิลีนมีความหนาแน่นสูง และยังเป็นเม็ดพลาสติกสำหรับทำท่อขนาดใหญ่ ที่สามารถทนต่อแรงดัน และสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นและได้มาตรฐาน ISO4427

การรับรอง

การรับรองโรงงานผลิต InnoPlus HDPE LLDPE LDPE
innoplus-certificate

การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของผลิตภัณฑ์ InnoPlus

ผลิตภัณฑ์ InnoPlus และ PlastMate HDPE

การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลโดยเกรด

InnoPlus and PlastMate HDPE PRODUCT

แนวทางการแก้ไขปัญหาการขึ้นรูปของผลิตภัณฑ์ท่อ พีอี

 1. Q : ติดตั้งแกนหัวดายไม่เหมาะสม

  A : ปรับตำแหน่งแกนหัวดายให้เหมาะสม

 2. Q : ติดตั้งชุดหัวดายและชุดอุปกรณ์ดึงท่อไม่เสมอกัน

  A : ปรับตั้งชุดหัวดายและชุดอุปกรณ์ดึงท่อให้เสมอกัน

 3. Q : อุณหภูมิในชุดหัวดายมีความร้อน/เย็นเป็นช่วง ๆ

  A : ตรวจสอบอุปกรณ์ให้ความร้อนภายในชุดหัวดาย

 1. Q : ปัญหาความขึ้นของเม็ดพลาสติก

  A : - อบเม็ดพลาสติกก่อนใช้งาน
  - ลดความเร็วรอบสกรู
  - ตรวจสอบสถานที่เก็บเม็ดพลาสติกโดยให้เก็บในที่มิดชิด

 2. Q : การผสมของเม็ดพลาสติกและสารเติมแต่งเม็ดพลาสติกที่ไม่เหมาะสม

  A : เพิ่มความเร็วรอบหรือลดรูพรุนของแผ่น screen pack เพื่อให้เกิดความดันย้อนกลับ (back pressure) มากเพื่อให้ผสมกันดีขึ้น

 3. Q : มีสิ่งปนเปื้อน

  A : - ตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนของเม็ดพลาสติกและสารเติมแต่งเม็ดพลาสติกก่อนใช้งาน
  - เก็บเม็ดพลาสติกให้อยู่ในที่ ๆ ปราศจากความชื้นและฝุ่นละออง

 4. Q : มีความร้อนสูงเกินไป

  A : ตรวจสอบระบบอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ

 1. Q : ช่วงอุณหภมิหลอมเหลวของเม็ดพลาสติกต่ำเกินไป

  A : - เพิ่มอุณหภมิหน้าดาย
  - เพิ่มอุณหภูมิการอัดรีด

 2. Q : สิ่งปนเปื้อนติดบริเวณ mandrel หรือ sizing sleeves

  A : ตรวจสอบความสะอาดที่ mandrel หรือ sizing sleeves

 3. Q : ความเร็วของการอัดรีดที่สูงเกินไปอาจทำให้เกิด melt fracture ได้A : เพิ่มอุณหภูมิหลอมเหลวและลดรอบการอัดรีดลง

 4. Q : หากรอยตำหนิเกิดที่ผิวท่อด้านล่าง ปัญหาอาจเกิดจากระบบน้ำหล่อเย็นไม่ทั่วถึง

  A : ติดตั้งระบบน้ำหล่อเย็นในส่วนด้านล่างเพิ่ม

 5. Q : อุปกรณ์ปรับขนาดไม่ตรงกับชุดหัวดาย

  A : ตรวจสอบการติดตั้งให้ตรงกัน

 6. Q : ปัญหาความชื้นของเม็ดพลาสติก

  A : - อบเม็ดพลาสติกก่อนใช้
  - ลดความเร็วรอบสกรู
  - ตรวจสอบสถานที่เก็บเม็ดพลาสติกโดยให้เก็บในที่มิคชิด

 7. Q : ระยะห่างของดายแคบเกินไป

  A : ปรับเพิ่มระยะห่างดาย

 1. Q : อุปกรณ์ปรับขนาดไม่หมาะสมหรือมีขนาดไม่ถูกต้อง

  A : ตรวจสอบอุปกรณ์ปรับขนาด

 2. Q : อุณหภูมิของท่อยังไม่เย็นพอขณะอยู่ในส่วนดึงท่อ

  A : ตรวจสอบอุณหภูมิหล่อเย็นเพื่อให้ท่อมีอุณหภูมิเย็นเพียงพอก่อนเข้าส่วนดึงท่อ

 1. Q : ปัญหาความชื้นของเม็ดพลาสติก

  A : - อบเม็ดพลาสติกก่อนใช้
  - ลดความเร็วรอบสกรู
  - ตรวจสอบสถานที่เก็บเม็ดพลาสติกโดยให้เก็บในที่มิดชิด

 2. Q : การเสื่อมสภาพของเม็ดพลาสติก

  A : - ลดอุณหภูมิพลาสติกเหลว
  - เพิ่มความเร็วรอบสกรูในเครื่องอัดรีด
  - ลดความดันย้อนกลับในเครื่องอัดรีด

 3. Q : ชุดหัวดายสกปรก

  A : ทำความสะอาดฝุ่นละออกและสิ่งปนเปื้อนที่ติดอยู่ที่หน้าดายออกเป็นประจำ