เคมีภัณฑ์

เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GGC) เดิมคือ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) เป็นผู้บุกเบิกด้านการผลิตผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมีในประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์แห่งการเป็นผู้นำของโอลีโอเคมีในตลาดโลก พร้อมกับการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจปลายน้ำที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้กับประเทศ อย่างเช่น อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สารลดแรงตึงผิว ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศ

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพันธสัญญาที่จริงใจต่อลูกค้า GGC มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง อาทิ เมทิลเอสเทอร์ เอทานอล แฟตตี้แอลกอฮอล์ (ภายใต้เครื่องหมายการค้า ‘THAIOL’) และกลีเซอรีน นอกจากนี้ ยังมีบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามลักษณะการใช้งานและตามความต้องการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่