โซลูชั่นส์ด้านผลิตภัณฑ์

service-solutions service-solutions

โซลูชั่นส์ด้านบริการ

การบริการด้านขนส่งอย่างครบวงจร

การบริการด้านขนส่งของ InnoPlus และ Moplen ดำเนินงานโดย บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) เพื่อให้บริการด้านขนส่งอย่างครบวงจรในธุรกิจปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งแต่การให้บริการบรรจุภัณฑ์ คลังสินค้า การบริหารการจัดส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ การบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการดำเนินพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าและส่งออกสินค้า

อ่านต่อ