เคมีภัณฑ์

กรดเทเรพธาลิกบริสุทธิ์ (PTA)

บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) หรือที่เรียกโดยย่อว่า จีซี ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) กว่า 49%, บริษัท จีซีไกลคอล จำกัด 25% และบริษัท มิตซุย เคมิคอล อิงค์ 26% ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2538 โดยจัดตั้งขึ้นที่จังหวัดระยอง ที่โรงงานแห่งนี้จะมีการผลิตกรดเทเรพธาลิกบริสุทธิ์ (พีทีเอ) ที่มีกำลังการผลิต 1.46 ล้านตันต่อปี โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่สุดของบริษัท มิตซุย เคมิคอล อิงค์