banner banner

เราผลิตอีพ็อกซี่คอมโพสิต เพื่อตอบสนองความต้องใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นให้มีประสิทธิที่ดีเยี่ยม ใช้งานง่าย และปลอดภัย

เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในความสำเร็จของลูกค้า บนพื้นฐานของนวัตกรรมที่แข็งแกร่งมุ่งเน้นคุณภาพ และประสิทธิภาพการบริการด้านเทคนิคและแพลตฟอร์มการผลิตทั่วโลก

เรายังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อตอบสนองแนวโน้มธุรกิจ และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคให้มีการใช้งานที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์อีพ็อกซี่คอมโพสิต

กลุ่มผลิตภัณฑ์อีพ็อกซี่คอมโพสิต ถูกแบ่งประเภทการใช้งานใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ การก่อสร้าง อุปกรณ์กีฬา การไฟฟ้า

การก่อสร้าง

 1. วัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์

  วัสดุสำหรับใช้ในการเสริมแรงในคอนกรีตที่สามารถใช้ทดแทนเหล็กในการก่อสร้างในแนวราบ ที่มีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรงสูง ไม่เป็นสนิม ไม่นำไฟฟ้า ตัดได้ง่าย มีอายุการใช้งานยาวนาน

  วัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์

อุปกรณ์กีฬา

 1. กระดานโต้คลื่นอีพ็อกซี่เรซิ่น

  กระดานโต้คลื่นจากวัสดุอีพ็อกซี่เรซิ่นเสริมใยแก้วที่มีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรงสูง ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม มีอายุการใช้งานยาวนาน

  กระดานโต้คลื่นอีพ็อกซี่เรซิ่น

การไฟฟ้า

 1. ท่ออีพ็อกซีเรซิ่นเสริมใยแก้ว

  ท่ออีพ็อกซีเรซิ่นเสริมใยแก้วสำหรับร้อยสายไฟฟ้าแรงสูงและสายโทรศัพท์ใต้ดิน ที่มีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรงสูง ไม่เป็นสนิม ไม่นำไฟฟ้า ตัดได้ง่าย มีอายุการใช้งานยาวนาน

  ท่ออีพ็อกซีเรซิ่นเสริมใยแก้ว

ประเภทของผลิตภัณฑ์อีพ็อกซี่คอมโพสิต

Epoxy Glass1623127598.jpeg

กระดานโต้คลื่นอีพ็อกซี่เรซิ่น

กระดานโต้คลื่นจากวัสดุอีพ็อกที่มีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรงสูง ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม มีอายุการใช้งานยาวนาน

Epoxy Composite-Group1624964190.jpeg

ท่ออีพ็อกซีเรซิ่นเสริมใยแก้ว

ท่ออีพ็อกซีเรซิ่นเสริมใยแก้วสำหรับร้อยสายไฟฟ้าแรงสูงและสายโทรศัพท์ใต้ดิน ที่มีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรงสูง ไม่เป็นสนิม ไม่นำไฟฟ้า ตัดได้ง่าย มีอายุการใช้งานยาวนาน

group16252217631625655934.jpeg

วัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์

วัสดุสำหรับใช้ในการเสริมแรงในคอนกรีตที่สามารถใช้ทดแทนเหล็กในการก่อสร้างในแนวราบ ที่มีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรงสูง ไม่เป็นสนิม ไม่นำไฟฟ้า ตัดได้ง่าย มีอายุการใช้งานยาวนาน

แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานอีพ็อกซี่คอมโพสิต

 1. Q :
  สัดส่วนสารเคมีที่ผสมไม่เป็นไปตามสูตร
  - มีสิ่งปนเปื้อน
  - วิธีการทดสอบไม่ถูกต้อง
  - เครื่องมือที่ใช้ทดสอบไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้
  - เก็บไว้นานจนเกินไป
  - มีการจัดเก็บไม่ถูกวิธี

  A :
  ตรวจสอบชนิดของสารที่ใช้ในการผลิต น้ำหนักสารที่ชั่ง ให้ตรงตามสูตรผลิต
  - ทำการเติมสารเคมีในสูตร ให้ได้ความหนืดเป็นไปตามตามที่กำหนด
  - ตรวจสอบ material ก่อนใช้งาน / ทำการกรองแยกสิ่งปนเปื้อนออก
  - ทำการตรวจสอบวิธีการทดสอบให้ตรงตามที่กำหนด
  - ทำการตรวจสอบเครื่องมือให้พร้อมใช้เสมอ
  - ตรวจสอบ shelf life
  - จัดเก็บในที่ร่ม มีหลังคา

 1. Q :
  สัดส่วนสารเคมีที่ผสมไม่เป็นไปตามสูตร
  - มีสิ่งปนเปื้อน
  - วิธีการทดสอบไม่ถูกต้อง
  - เครื่องมือที่ใช้ทดสอบไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้
  - เก็บไว้นานจนเกินไป
  - มีการจัดเก็บไม่ถูกวิธี

  A :
  ตรวจสอบชนิดของสารที่ใช้ในการผลิต น้ำหนักสารที่ชั่ง ให้ตรงตามสูตรผลิต
  - ทำการเติมสารเคมีในสูตร ให้เวลาแข็งตัวเป็นไปตามที่กำหนด
  - ตรวจสอบ material ก่อนใช้งาน / ทำการกรองแยกสิ่งปนเปื้อนออก
  - ทำการตรวจสอบวิธีการทดสอบให้ตรงตามที่กำหนด
  - ทำการตรวจสอบเครื่องมือให้พร้อมใช้เสมอ
  - ตรวจสอบ shelf life
  - จัดเก็บในที่ร่ม มีหลังคา